Elementy budowy maszyn

Przemysł maszynowy opiera się w znacznej mierze na różnego rodzaju łożyskach, których zadaniem jest minimalizowanie skutków tarcia, występującego przy ruchu obrotowym niektórych elementów. Dzięki temu różnego rodzaju maszyny i mechanizmy mogą wykorzystywać przekładnie czy osie. Na rynku dostępne są łożyska do zagęszczarki, obrabiarki, urządzeń budowlanych oraz przemysłowych. Materiały używane do produkcji łożysk  muszą charakteryzować się odpornością na zatarcia i zużycie, dobrym przewodnictwem cieplnym oraz dobrą obrabialnością i stabilnością geometryczną. Jakość łożyska zależy poza cechami materiałów, z których zostały wyprodukowane, od precyzji wykonania. Łożyska, przekładnie i sprzęgła umożliwiają konstruowanie maszyn i urządzeń wspomagających ludzką pracę.

Rodzaje łożysk

Łożyska przemysłowe wykonane są z różnych materiałów: tworzyw sztucznych, stali, stali nierdzewnych, ceramiki i tworzyw sztucznych. Wyróżniane są łożyska kulkowe, walcowe, stożkowe, toroidalne czy igiełkowe. Łożyska przenoszą różne rodzaje obciążeń, wynikających z konkretnych procesów, używane są łożyska poprzeczne, skośne i wzdłużne. Doboru łożysk dokonuje się na skutek uwzględnienia obciążeń statycznych, prędkości obrotowej, intensywności użytkowania oraz sposobu smarowania i chłodzenia.

Zastosowanie pasów klinowych

Pasy klinowe są stosowane w odpowiednich przekładniach. Mają trapezowy kształt i wykonywane są jako wieniec bez końca. Każdy pas składa się z warstwy nośnej, która jest wykonana ze stalowej lub poliamidowej linki oraz warstwy podatnej, która zrobiona jest z gumy lub kauczuku. Łożyska, łańcuchy napędowe, koła zębate lub paski klinowe należą do materiałów eksploatacyjnych maszyn i urządzeń.