Jak wygląda produkcja sklejki?

Sklejki

Sklejki

Sklejka drewniana jest najpopularniejszym materiałem, używanym do wytwarzania różnego rodzaju drewnianych sprzętów i przedmiotów. Jest dużo bardziej trwała i wytrzymała niż lite drewno. Produkcja sklejki jest skomplikowanym procesem technologicznym, który składa się z wielu, następujących po sobie etapów. Na początku drewno jest moczone w gorącej wodzie przez kilkadziesiąt godzin w celu zwiększenia jego plastyczności. Następnie kłody się koruje i tnie na wyrzynki. Wielkość tych elementów jest uzależniona od gabarytów łuszczarki, która będzie rozwarstwiała drewno na fornirowe taśmy.

Wstęgi forniru mają grubość od 0,1 do 3,0 milimetra. Produkcja sklejki wymaga, żeby materiał został wysuszony do około 8-12 procent. Kolejnym krokiem jest naprawienie uszkodzeń, które powstały na taśmie na skutek budowy drewna. Po uzupełnieniu braków, paski są spajane w arkusze. W ten sposób uzyskuje się duże, drewniane arkusze, o podłużnym przebiegu włókien. Przygotowane w ten sposób arkusze są klimatyzowane, a następnie podawane do maszyn, które nakładają na nie warstwy kleju. Zazwyczaj używa się do tego celu klejów produkowanych na bazie żywic syntetycznych.

Odpowiednio przygotowane i nasmarowane klejem arkusze są nakładane na siebie. W zależności od późniejszego zastosowania sklejki, poszczególne warstwy łączy się względem siebie krzyżowo, równolegle lub krzyżowo-równolegle. Przygotowane zestawy trafiają do pras hydraulicznych, które dociskają poszczególne warstwy do siebie. Przygotowany materiał trafia do sezonowania. Produkcja sklejki kończy się etapem wykończeniowym. Arkusze się docina do odpowiednich wymiarów, kalibruje i wygładza ich powierzchnię.