Jak wykorzystywane jest chłodnictwo

Chłodnictwo jest branżą umożliwiającą utrwalanie i przechowywanie wielu produktów spożywczych. Dzięki przemysłowym chłodniom można przechowywać artykuły spożywcze bez konieczności używania dodatkowych konserwantów. Chłodzenie produktów na skalę przemysłową odbywa się w dużych chłodniach i mroźniach. W gospodarstwach domowych produkty żywnościowe są przechowywane w lodówkach i zamrażarkach. W ciągu ostatnich lat sprzęt do chłodzenia stał się niezwykle sprawny, dzięki zastosowaniu najnowszych technologii, związanych z automatycznym sterowaniem poszczególnymi procesami.

Chłodnictwo w służbie branży spożywczej

Psucie się artykułów spożywczych następuje na skutek aktywności mikroorganizmów. Bakterie i pleśnie można zabić w wysokich temperaturach, przy użyciu konserwantów lub spowolnić ich rozwój, obniżając temperaturę, w jakiej znajdują się produkty. Obróbka przy pomocy wysokich temperatur zmienia jednak właściwości fizyczne produktów. Zmienia się ich konsystencja, smak i kolor. Utrwalanie żywności przy pomocy niskich temperatur powoduje zachowanie ich naturalnego wyglądu oraz nie pozbawia jej witamin i składników odżywczych.

Parowanie w chłodnictwie

Współczesna technika chłodnicza wykorzystuje parowanie jako źródło obniżenia temperatury, która następnie poprzez system wymienników ciepła odbiera ciepło w określonych, odizolowanych termicznie pomieszczeniach. Temperatura i ciepło parowania zależą od ciśnienia. Spadek ciśnienia powoduje obniżenie temperatury parowania. Gwałtowne rozprężanie się substancji jest związane z obniżeniem temperatury w układzie. To zjawisko jest wykorzystywane w sprężarkowym, strumieniowym i absorpcyjnym sprzęcie do chłodzenia.