Logistyka w handlu – szybki transport i przeładunek

europaletaMagazyny, składy i centra przeładunkowe pełnią w dzisiejszym świecie niezwykle istotną rolę. Łańcuchy logistyczne, używane do organizacji dostaw do sklepów, hurtowni czy składów, opierają się na możliwości szybkiego przeładunku towarów. W tym celu stworzono cały system pakowania ładunków na drewniane palety, które umożliwiają ich transportowanie za pomocą wózków widłowych. W efekcie środki transportu i pomieszczenia magazynowe zostały ustandaryzowane i dostosowane do umieszczania określonych typów palet. Na naszym kontynencie najbardziej rozpowszechniona jest europaleta.

Podstawową zaletą europalety jest to, że pasuje do wszystkich wózków widłowych. Dzięki temu może być błyskawicznie zdjęta z ładowni pojazdu, przetransportowana w dowolne miejsce magazynu lub przeładowana do innego środka transportu. Połączenie rozmiarów europalety z wymiarami kontenerów, służących do transportu ładunków jest podstawą sprawnego transportu wszelkich ładunków, niezależnie od tego, jakiego środka transportu będziemy używali.

Kluczową rolę w tym procesie pełnią oczywiście wózki widłowe. Z ich pomocą można każdą paletę szybko umieścić w dowolnym miejscu. Dzięki wózkom wysokiego składowania, które umożliwiają podnoszenie palet w górę, wykorzystywany jest każdy centymetr powierzchni magazynowej. Udźwig wózków widłowych jest różny i zależy od ich typu. Najmniejsze mogą unieść ładunek ważący jedynie kilkaset kilogramów. Specjalne rodzaje wózków jezdnych mogą dźwigać ładunki dochodzące do 50 ton. Standardowo udźwig wózka widłowego wynosi od 2 do 5 ton.