Nowoczesna diagnostyka – RM

Rezonans magnetyczny to jedno z urządzeń, które zrewolucjonizowało diagnostykę wielu chorób w XX wieku. To dzięki pracy naukowców, którzy w 1946 roku odkryli zjawisko jądrowego rezonansu magnetycznego (za które nota bene otrzymali Nagrodę Nobla) współczesna medycyna ma silne podstawy do tego, by skutecznie diagnozować i leczyć wiele chorób. Rezonansu jako specjalistycznego urządzenia diagnostycznego użyto dopiero 25 lat później, ale do dziś jest jednym z najważniejszych sprzętów do diagnozowania.

Budowa

Urządzenie ma zaawansowane funkcje i skomplikowaną budowę, a mechanizm ukryty jest w obudowie. Duży cylinder z wysuwanym stołem dla pacjenta oraz podłączony do niego komputer to elementy jego budowy, które możemy zaobserwować gołym okiem. Pacjent wjeżdżając do środka cylindra nie powinien się poruszać na czas badania, bowiem zniekształciłoby to obraz i uniemożliwiłoby postawienie trafnej diagnozy. Badaniem steruje komputer, który zapisuje i przetwarza dane zbierane przez urządzenie, synchronizując obrazy i zapisując dane na dysku. Na wynik zazwyczaj czeka się kilka dni.

Zastosowania rezonansu

RM jest bardzo wszechstronny. W nowoczesny sposób obrazuje struktury znajdujące się wewnątrz naszego ciała, zarówno kości, jak i tkanki miękkie, takie jak serce, mięśnie, mózg. To daje mu szereg specjalistycznych zastosowań w diagnostyce wielu schorzeń i urazów.

Metoda działania

Rezonans wykorzystuje pole magnetyczne i fale radiowe, dzięki czemu możemy otrzymać bardzo precyzyjny i dokładny obraz trójwymiarowy, z różnych płaszczyzn, mający wysoką rozdzielczość.

Badanie ma charakter bezbolesny i nieinwazyjny, stosuje się go także do diagnozowania najmłodszych pacjentów. Przeciwwskazaniem jest ciąża, rozrusznik, zastawki czy inne metalowe implanty wewnątrz ciała. Efektów ubocznych dotychczas nie stwierdzono.

Dzięki nowoczesnej aparaturze medycznej współczesna medycyna może stale się rozwijać i coraz skuteczniej diagnozować i leczyć pacjentów na całym świecie. Przykład placówki wykorzystującej nowoczesny sprzęt diagnostyczny dostępny na tej stronie.