Przydomowe oczyszczalnie

szambo-2000Skuteczność przydomowych oczyszczalni ścieków jest uzależniona nie tylko od staranności, z jaką wykonano instalację sanitarną, ale również od tego, jakie preparaty do oczyszczalni są stosowane. Fachowcy podkreślają, że na tego typu specyfikach nie wolno oszczędzać. Odpowiadają one za rozkład zawiesin, odpadów organicznych, redukują nieprzyjemne zapachy i utrzymują w sprawności całą instalację. Dzięki regularnemu stosowaniu odpowiednich środków, rury kanalizacyjne są drożne i nie mają tendencji do zarastania.

Preparaty do oczyszczalni zawierają enzymy oraz wyselekcjonowane baterie, których zadaniem jest rozkładanie tłuszczów i osadów. Procesy oczyszczania nieczystości płynnych w warunkach domowych są bardzo zbliżone do procesów, zachodzących w gigantycznych oczyszczalniach, zajmujących się ściekami komunalnymi. Biologiczne oczyszczanie wody polega głównie na tak zwanym „spalaniu na mokro”, czyli utlenianiu. Podstawową rolę odgrywają w tym procesie bakterie aerobowe, które przetwarzają zanieczyszczenia na wodę i dwutlenek węgla.

Bakterie, stosowane do biologicznego oczyszczania wody, są w stanie rozłożyć co najmniej połowę zanieczyszczeń organicznych. W sprzyjających warunkach rozkładowi może ulec nawet 80 procent stałych zanieczyszczeń. Nieprzetworzone składniki ścieków trafiają do osadników, w których są przerabiane na osad. Preparaty do oczyszczalni sprawiają, że woda, odzyskiwana w oczyszczalni, może być odprowadzona do gruntu poprzez rozsączenie, bez obawy o zanieczyszczenie środowiska. Oczyszczoną wodę można z powodzeniem używać również do podlewania domowego ogrodu lub trawnika.