Rodzaje uszczelek

Współczesne maszyny i urządzenia wymagają zapewnienia szczelności w połączeniach statycznych i dynamicznych. Odpowiednie uszczelnienia techniczne są niezbędne dla właściwej żywotności poszczególnych produktów. Wraz z rozwojem technologii, rozwijają się również uszczelnienia. Zwiększa się ich niezawodność i wydłuża czas ich funkcjonalnej pracy. W przypadku napędów i sterowań pneumatycznych i hydraulicznych najczęściej stosowane są oringi i simmeringi, czyli pierścienie uszczelniające, wykonane z rozmaitych tworzyw.

Dobór materiału, z którego wykonane są uszczelki, zależy od potrzeb technologicznych. W przypadku konieczności zapewnienia szczelności komorom wypełnionym olejami i rozpuszczalnikami alfalitycznymi bardzo często stosuje się kauczuk akrylonitrylowy. Jego dodatkową zaletą jest odporność na wysokie temperatury, odporność na zerwania i bardzo wysoka elastyczność. Pierścienie ringowe pracują zazwyczaj w temperaturach z zakresu 40 – 200 stopni Celsjusza. Specjalistyczne uszczelki wykonuje się także z płyt silikonowych, charakteryzujących się wysoką odpornością na przebicia elektryczne, starzenie się i doskonałym tłumieniem drgań o wysokiej i niskiej częstotliwości.

Oringi

Oringi są uszczelkami w kształcie torusa, czyli jak mówią niektórzy precla. Te pierścieniowe uszczelki działają samoczynnie i dwustronnie. Wstępny zacisk zapewnia szczelność przy braku ciśnienia. W chwili pojawienia się oddziaływania ciśnienia powstaje całkowita siła uszczelniająca, która zwiększa się wraz ze wzrostem ciśnienia. Dzieje się tak na skutek nakładania się na siebie sił pochodzących z zacisku wstępnego oraz ciśnienia. Na skutek ciśnienia pierścienie mają właściwości podobne do cieczy z dużym napięciem powierzchniowym. Sprawia to, że ciśnienie rozchodzi się w nich równomiernie w każdym kierunku.