Certyfikacja ISO 22000

Certyfikacja ISO 22000 jest narzędziem, które wpływa na poprawę bezpieczeństwa żywności od momentu jej wyprodukowania, aż do ostatecznego odbiorcy. Liczy się każde ogniwo w łańcuchu dostaw, pośrednicy, firmy transportowe, hurtownie i sprzedawcy. Produkty opatrzone tym certyfikatem zdobywają duże zaufanie klientów i kontrahentów. Certyfikat potwierdza produkcję zgodną z polskimi oraz międzynarodowymi regulacjami prawnymi. Z powodzeniem więc towary mogą zdobywać światowe rynki, co jest niezwykle istotne w rozwoju każdego przedsiębiorstwa.

System ISO 22000 może być wdrażany przez wszystkie firmy, które mają styczność z żywnością, poczynając od producentów żywności oraz pasz, wytwórców opakowań, poprzez firmy cateringowe czy zajmujące się zbiorowym żywieniem, aż do sprzedawców, firm sprzątających i producentów środków czystości. Skupia się przede wszystkim na komunikacji pomiędzy kolejnymi ogniwami łańcucha prowadzącego do ostatecznego odbiorcy. Tak samo ważna jest komunikacja wewnątrz każdej firmy, która znajdzie się na drodze danego produktu.

Certyfikacja ISO 22000 wspomaga zarządzanie bezpieczeństwem żywności poprzez szczegółowe jego  planowanie, wdrażanie i ciągłe uaktualnianie w oparciu o zmieniające się gusty i oczekiwania konsumentów. Dzięki systemowi łatwiej jest każdej firmie uzyskać wysoką pozycję na rynku, gwarantuje on też poprawę wewnętrznego jej funkcjonowania. Z tego względu coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na przeprowadzenie procesu certyfikacyjnego przez uprawnioną do tego celu jednostkę.

Certyfikacja ISO 22000

ISO jest międzynarodową organizacją normalizacyjną, która zrzesza krajowe organizacje normalizacyjne. Członkowie są podzieleni na trzy kategorie, które charakteryzują możliwości uczestniczenia w procesach standaryzacji. Prawo do oddawania głosu mają członkowie rzeczywiści, natomiast członkowie korespondenci i członkowie wspierający są obserwatorami. Polskę reprezentuje na forum ISO Polski Komitet Normalizacyjny. ISO tworzy normy i standardy, ale nie zajmuje się fizycznie ich wprowadzaniem. Certyfikacja ISO odbywa się w oparciu o możliwości i organizację występującą w konkretnym kraju.

Podstawowym celem organizacji jest koordynacja różnych zasad i proponowanie na zasadzie konsensusu jednolitych standardów, które mogą ułatwiać funkcjonowanie w wielu dziedzinach. Respektowanie norm i związana z tym certyfikacja ISO jest dobrowolna. Oczywiście bardzo często respektowanie norm przyjętych przez organizacje jest warunkiem funkcjonowania na rynku. Przykładem może być norma ISO/ts 16949, odnosząca się do przemysłu motoryzacyjnego czy ISO 22000: 2005 standaryzująca procedury jakości i bezpieczeństwa żywności.

W codziennym funkcjonowaniu ISO nie jest super urzędem, który zajmuje się sprawdzaniem jakości, bezpieczeństwa i innych wymogów, związanych z procesem produkcyjnym. Normy zawierają zazwyczaj dość precyzyjne ramy brzegowe, dzięki którym można określić standardy. Najważniejsze jest wdrożenie proponowanych procedur, bo to one gwarantują osiągnięcie konkretnych rozwiązań. Sama certyfikacja ISO jest jedynie poświadczeniem, że dany podmiot rynkowy przeprowadził wdrożenie, a tym samym jego działalność jest kompatybilna z działalnością innych podmiotów, opierających się o tę samą normę, standard, czy zalecenie techniczne.