Bezpieczeństwo pracownika

Odzież ochronna nie tylko chroni, ale też zapewnia pracującemu uczucie bezpieczeństwa, co jest bardzo istotne i ma kolosalne znaczenie dla jego pracy. Odzież ochronna powinna być dla pracującego komfortowa i w miarę wygodna, nie powinna blokować ruchów ani przeszkadzać pracownikowi w wykonywaniu swoich zadań. Używa się jej w różnych zawodach – m.in. w spawalnictwie. Czytaj dalej