Wstępne i okresowe szkolenia BHP

Na każdym pracodawcy ciąży obowiązek przeszkolenia pracowników pod kątem BHP, wynikający wprost z przepisów prawa. Rodzaj i częstotliwość odbywania tego rodzaju szkoleń uzależnione są od warunków pracy, panujących w danym zakładzie oraz rodzaju pracy. Dzielą się one na wstępne i okresowe, a ich realizacją zajmują się wykwalifikowani specjaliści. Również pracodawcy powinni przechodzić szkolenia BHP w zakresie koniecznym do wykonywania swoich obowiązków. Czytaj dalej