Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o stali

Stal jest stopem żelaza z węglem, który występuje najczęściej w postaci perlitu pyłkowego. Zgodnie z obowiązującą normą, stal jest definiowana jako stop zawierający więcej żelaza niż jakiegokolwiek innego pierwiastka chemicznego. Oczywiście poza żelazem i węglem w stali występują również inne pierwiastki. Zazwyczaj są to metale: nikiel, mangan, chrom, wolfram, miedź, molibden i tytan, które stanowią pożądane elementy. Tlen, azot, siarka oraz rozmaite tlenki są uznawane za zanieczyszczenia.

Wyroby a półwyroby hutnicze

Stal jest otrzymywana w nowoczesnych instalacjach hutniczych. Do użytku stal dostarczana jest w formie półwyrobów lub wyrobów hutniczych. Do półwyrobów ze stali zalicza się kęsy, kęsiska i kęsiska płaskie. Mianem wyrobów ze stali określa się pręty, rury, zamknięte lub otwarte profile i blachy rozmaitego rodzaju. Wyroby ze stali są otrzymywane w procesach obróbki plastycznej półwyrobów hutniczych.

Rodzaje obróbki

Półwyroby hutnicze są odpowiednio przygotowywane do obróbki mechanicznej. W tym celu przecina się pręty, odcina nadlewy i wypływki. Pręty i odkuwki są prostowane. Na tym etapie przeprowadza się również obróbkę cieplną powierzchni, która wpływa na zmianę właściwości fizycznej stali i zwiększenie jej odporności.

Obróbka stali polega na jej gięciu, cięciu, szlifowaniu, polerowaniu, spawaniu (np. spawarką inwertorową), frezowaniu, wierceniu otworów i kulowaniu. Każda z tych form służy przygotowaniu innych wyrobów stalowych. Stosując obróbkę stali nierdzewnych i kwasoodpornych, wielu producentów wytwarza rozmaite wyroby stalowe, używane w celach konstrukcyjnych.