Odpowiedzialne budowanie domów mieszkalnych

Dramat mieszkańców małopolskich gmin w czasie powodzi w 2010 roku pokazał, jak ważne jest odpowiedzialne budowanie domów mieszkalnych. Katastrofalne okazały się deszcze, które wywołały osuwiska na zboczach wzgórz. Ziemia zaczęła się osuwać, niszcząc budynki mieszkalne i zabudowania gospodarcze. Świadkowie donosili, że budynki w Limanowej rozpadały się, jak domki z kart. Dopiero po tragedii, kiedy wiele rodzin pozostało bez dachu nad głową, zaczęto zastanawiać się, czy tego typu tragedii można było uniknąć.

Badanie geotechniczne

Okazuje się, że w Polsce nie zwraca się należytej uwagi na warunki geologiczne terenu, na którym ma być posadowiona nieruchomość. Badania geotechniczne rutynowo wykonuje się przy okazji dużych inwestycji w budownictwie wielorodzinnym i przy wznoszeniu konstrukcji infrastrukturalnych. W budownictwie jednorodzinnym nie praktykuje się tego typu analiz. Nasze przepisy, umożliwiające budowę domu, należą do najbardziej restrykcyjnych w Europie, jednak ekspertyza geologiczna nie jest bezwzględnie wymaganym elementem.

Badania geotechniczne pomagają architektom i inżynierom tworzącym projekt architektoniczny w dopasowaniu do odpowiednich parametrów. Struktura geologiczna podłoża, jej budowa i nośność pozwalają na dopracowanie takich elementów, jak głębokość fundamentów, czy ich wyniesienie ponad powierzchnie gruntu. Brak takich ekspertyz ujawnia się nie tylko przy okazji klęsk żywiołowych, czy innych nadzwyczajnych zjawisk. Pękanie ścian czy zalania piwnic często są spowodowane niedostosowaniem projektu do wymagań stawianych przez konkretny teren.