Parę słów o kredytach hipotecznych

Popularność kredytów hipotecznych w ostatnich latach utrzymywała się na podobnym wysokim poziomie. Jak pokazują ostatnie badania, w tym roku nastąpił niewielki spadek zainteresowania kredytami tego typu.

Klient zaciągający kredyt hipoteczny nie otrzymuje pieniędzy na swoje konto, są one przelewane bezpośrednio na rachunek bankowy osoby, która sprzedaje nieruchomość. Bank finansuje zakup domu, mieszkania spółdzielczego lub innego budynku na podstawie przedłożonej umowy kupna-sprzedaży nieruchomości.

Kredyty hipoteczne kojarzą się z bardzo długim okresem spłaty. Nie ma się czemu dziwić, bo kwoty, które pożyczamy w bankach na zakup domu czy mieszkania są ogromne i zazwyczaj wielokrotnie przewyższają nie tylko wartość samej nieruchomości, ale przede wszystkim możliwości finansowe przeciętnego obywatela.

Ostatnie badania wykazały jednak rosnącą ilość kredytów hipotecznych, których okres spłaty nie przekracza 25 lat. Do tej pory najczęściej zaciągano kredyty na 30 i więcej lat. Za przyczyny takiego stanu rzeczy specjaliści uznają między innymi fakt obniżek cen na rynku nieruchomości, a także aktualną politykę banków, która jest bardziej restrykcyjna.

Zmiany zaszły także w wyborze waluty – kiedyś przeważał frank szwajcarski, dziś proporcje uległy bardzo duże zmiany. W polskiej złotówce zaciąga się ponad 99% kredytów hipotecznych.

Rynek banków i instytucji parabankowych jest bardzo duży. Potencjalny klient ma wiele możliwości wyboru, jednak nie zawsze łatwo jest podjąć ostateczną decyzję. Niewątpliwie konieczne jest porównanie większej ilości ofert, dobrze jest też porozmawiać ze specjalistą, czyli doradcą finansowym. W internecie dostępne są także kalkulatory kredytowe, pozwalające w szybkim czasie uzyskać interesujące informacje.

Trzeba sprawdzić między innymi wysokość raty kredytu, odsetki, prowizje, oprocentowanie, okres spłaty, i dopiero na tej podstawie dokonać decyzji.