Serwerownie – bezawaryjne funkcjonowanie sieci

Rewolucja technologiczna, wywołana dynamicznym rozwojem sieci teleinformatycznych, opiera się przede wszystkim na serwerach, dzięki którym możliwe jest kontaktowanie się ze sobą poszczególnych elementów sieci komputerowych. Serwery są urządzeniami komputerowymi, które razem z oprogramowaniem umożliwiają udostępnianie zasobów innym komputerom lub pośredniczą w przekazywaniu danych. Niezależnie od wymiaru aplikacji, każdy serwer jest również fizycznym urządzeniem.

Rola serwerowni

Urządzenia komputerowe są niezwykle delikatne. Dla ich właściwej i bezawaryjnej pracy konieczne jest zapewnienie im między innymi odpowiedniej temperatury i wilgotności oraz zasilenia w energię elektryczną. Linie elektryczne powinny być zaopatrzone w filtry redukujące szumy, przepięcia i inne zakłócenia, negatywnie wpływające na pracę urządzeń elektronicznych. Właśnie dlatego zaczęły powstawać specjalne, zewnętrze serwerownie, których celem jest zapewnienie idealnych warunków pracy dużej licznie serwerów.

Usługa kolokacji

Data center umożliwiają wynajęcie serwerów lub świadczą usługi kolokacyjne, polegające na możliwości wstawienia własnych urządzeń do odpowiednio przygotowanych i zasilanych szaf serwerowych. Niektóre firmy umożliwiają również wstawienie własnej szafy wraz ze sprzętem do odpowiednio przygotowanego pomieszczenia. Data center zapewniają stały, elektroniczny i fizyczny monitoring warunków panujących w pomieszczeniach, w których ulokowano serwery oraz odpowiednią ochronę fizyczną obiektów. Wszystkie tego typu działania mają służyć zapewnieniu warunków, które zagwarantują bezawaryjną pracę urządzeń i zapobiegną utracie zgromadzonych na nich danych.