Serwerownie – bezawaryjne funkcjonowanie sieci

Rewolucja technologiczna, wywołana dynamicznym rozwojem sieci teleinformatycznych, opiera się przede wszystkim na serwerach, dzięki którym możliwe jest kontaktowanie się ze sobą poszczególnych elementów sieci komputerowych. Serwery są urządzeniami komputerowymi, które razem z oprogramowaniem umożliwiają udostępnianie zasobów innym komputerom lub pośredniczą w przekazywaniu danych. Niezależnie od wymiaru aplikacji, każdy serwer jest również fizycznym urządzeniem. Czytaj dalej